Ekopol - Producent. Biologiczne i ekologiczne

przydomowe oczyszczalnie ścieków


 

Oczyszczalnia Biologiczna dla 20 osób

Biologiczna oczyszczalnia typu BIO-HYBRYDA z odprowadzeniem wody przez poletko rozsączające
DLA 20 STAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW

OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA

TYP BIO-HYBRYDA 8000
Liczba użytkowników 20
Przepustowość dobowa 2.8 m³
Zakres regulacji włazów 40-100 cm
Długość całkowita zbiornika 4.5 m
Średnica zbiornika 160 cm
Masa zbiornika 340 kg
Złoże biologiczne Objętość złoża: 1.25 m³
Powierzchnia cał. złoża: 396 m²
Pojemność zbiornika Czynna: 8 m³
Całkowita: 8.5 m³
Dmuchawa HP 120 Hiblow Moc: 115 Wat
Roczne zużycie energii 503 kWh
Roczny koszt energii (przy założeniu ceny energii 0,50zł/kWh) 250 zł
CENA BRUTTO 18100 zł

ZESTAW UKŁADU DRENAŻOWEGO

Długość 60 mb
CENA BRUTTO 1500 zł

Oszacuj koszt inwestycji (ceny brutto)
zaznacz interesujące Cię pozycje:

1. Oczyszczalnia Biologiczna 8000l typu BIO-HYBRYDA 18100 zł
2. Zestaw układu drenażowego(60mb) 1500 zł
3. Montaż instalacji 4000 zł
4. Transport bezpłatny na terenie całego kraju 0 zł
5. Pospółka piaskowo-żwirowa (60m3) 3000 zł
6. Żwir płukany (30 tony) 3600 zł
7. Rura Φ160 16 zł/m x m
8. Rura Φ110 12 zł/m x m

Biologiczna oczyszczalnia ścieków, typ BIO-HYBRYDA o pojemności 8000l i przepustowości dobowej na poziomie 2800l.
Przeznaczona jest do użytku przez maksymalnie 20 osób, wyposażona we włazy rewizyjne teleskopowe o zakresie regulacji wysokości od 40 do 100 centymetrów.

Regulację wykorzystuje się jeśli zajdzie konieczność głębszego zakopania zbiornika lub kiedy montujemy urządzenie w zboczu wzgórza. Powinno się działać tak aby pokrywa włazu pozostawała zawsze odsłonięta na powierzchni terenu.

BIO-HYBRYDA działa w oparciu o złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny oraz układ napowietrzający. Służy do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych i niektórych przemysłowych.
Oczyszczalnia tego typu, to system gdzie w jednym trzykomorowym zbiorniku zachodzą tlenowe i beztlenowe procesy oczyszczania ścieków.
Ścieki dostarczane do komory pierwszej, (osadnika gnilnego) po podczyszczeniu w 60% trafiają do komory bioreaktora, gdzie na napowietrzanym złożu biologicznym następuje kolejny – tlenowy etap ich oczyszczania.
Następnie oczyszczone ścieki przechodzą do osadnika wtórnego, skąd pompa mamutowa przetłacza opadający na dno osad do komory pierwszej, a całkowicie oczyszczona (97%) woda pościekowa odprowadzana jest na zewnątrz oczyszczalni.

Poletko rozsączające jest najprostszym sposobem odprowadzenia wody pościekowej z oczyszczalni. Jest to podziemny układ perforowanych rur (drenów), których zadaniem jest równomierne rozprowadzanie wody pościekowej w gruncie . Najlepsze warunki dla tego rozwiązania, to grunt dobrze przepuszczalny (piaszczysty) i niski poziom lustra wód gruntowych.

Aby ułożyć rury drenażowe należy wykonać wykop o głębokości 1,3 m (liczone od rzędnej rurociągu doprowadzającego oczyszczone ścieki). Na całym dnie wykopu należy rozłożyć warstwę pospółki piaskowo-żwirowej o grubości 1m, a następnie warstwę żwiru płukanego we frakcji Φ=16÷32mm (grubość warstwy żwirowej: 0,2 m).Na tak przyszykowanym podłożu układa się kolejno dreny z zachowaniem spadku 0,5% zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków, i przysypuje cienką warstwą żwirową do wysokości górnej krawędzi rur drenarskich (ok. 0,1 m), następnie całą powierzchnię poletka przykrywa się geowłókniną. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym i odtworzyć warstwę humusu

Geowłóknina jest tkaniną nie podlegającą procesom gnicia w gruncie, zapobiega dostawaniu się cząstek gruntu rodzimego do warstwy żwiru płukanego. Grunt rodzimy mógłby wypełnić przestrzenie pomiędzy ziarnami żwiru i uniemożliwić przesączanie się wody pościekowej.

Każdy z drenów powinien być zakończony tzw. kominkiem napowietrzającym (wentylacja niska), jednak istnieje możliwość spięcia zakończeń wszystkich nitek i zastosowania jednego, wspólne go napowietrzenia. Tak wykonany drenaż należy przykryć gruntem rodzimym.

Opis techniczny i zasada działania oczyszczalni biologicznych
Więcej...

EKOPOL oczyszczalnie - Oferujemy projektowanie, montaż i serwis - przydomowe oczyszczalnie ścieków, szambo, oczyszczalnie ekologiczne, oczyszczalnie biologiczne.
EKOPOL Bronno 32, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie tel./fax: (24) 722-43-67, ekopol@oczyszczalnie.pl
© 2010 EKOPOL

Ekopol   |   Produkty   |   Informacje   |   Cennik   |   Montaż   |   Kontakt

Strona firmy: ekopol