Ekopol - Producent. Biologiczne i ekologiczne

przydomowe oczyszczalnie ścieków


 

Oczyszczalnia Biologiczna dla 40 osób

Biologiczna oczyszczalnia typu BIO-HYBRYDA z odprowadzeniem wody przez drenaż rozsączający w nasypie.
DLA 40 STAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW

OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA

TYP BIO-HYBRYDA 16000
Liczba użytkowników 40
Przepustowość dobowa 5.7 m³
Zakres regulacji włazów 40-100 cm
Długość całkowita zbiornika 9 m
Średnica zbiornika 160 cm
Masa zbiornika 540 kg
Złoże biologiczne Objętość złoża: 3.5 m³
Powierzchnia cał. złoża: 793 m²
Pojemność zbiornika Czynna: 16 m³
Całkowita: 17 m³
Dmuchawa HP 120 Hiblow x 2 Moc: 230 Wat
Roczne zużycie energii 1006 kWh
Roczny koszt energii (przy założeniu ceny energii 0,50zł/kWh) 500 zł
CENA BRUTTO 37400 zł

ZESTAW UKŁADU DRENAŻOWEGO

Długość 120 mb
CENA BRUTTO 3000 zł

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

Długość 1m
Szerokość 1,3m
Wysokość 1,3 m
Pojemność 1 m³
CENA BRUTTO 1450 zł

Oszacuj koszt inwestycji (ceny brutto)
zaznacz interesujące Cię pozycje:

1. Oczyszczalnia Biologiczna 16000l typu BIO-HYBRYDA 37400 zł
2. Zestaw układu drenażowego(120mb) 3000 zł
3. Przepompownia ścieków (1 szt.) 1450 zł
4. Pompa J10P (1 szt.) 1000 zł
5. Montaż instalacji 6000 zł
4. Transport bezpłatny na terenie całego kraju 0 zł
7. Pospółka piaskowo-żwirowa (120m3) 6000 zł
8. Żwir płukany (60 tony) 7200 zł
9. Rura Φ160 16 zł/m x m
10. Rura Φ110 12 zł/m x m

Biologiczna oczyszczalnia ścieków, typ BIO-HYBRYDA o pojemności 16000l i przepustowości dobowej na poziomie 5700l.
Przeznaczona jest do użytku przez maksymalnie 40 osób, wyposażona we włazy rewizyjne teleskopowe o zakresie regulacji wysokości od 40 do 100 centymetrów.

Regulację wykorzystuje się jeśli zajdzie konieczność głębszego zakopania zbiornika lub kiedy montujemy urządzenie w zboczu wzgórza. Powinno się działać tak aby pokrywa włazu pozostawała zawsze odsłonięta na powierzchni terenu.

BIO-HYBRYDA działa w oparciu o złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny oraz układ napowietrzający. Służy do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych i niektórych przemysłowych.
Oczyszczalnia tego typu, to system gdzie w jednym trzykomorowym zbiorniku zachodzą tlenowe i beztlenowe procesy oczyszczania ścieków.
Ścieki dostarczane do komory pierwszej, (osadnika gnilnego) po podczyszczeniu w 60% trafiają do komory bioreaktora, gdzie na napowietrzanym złożu biologicznym następuje kolejny – tlenowy etap ich oczyszczania.
Następnie oczyszczone ścieki przechodzą do osadnika wtórnego, skąd pompa mamutowa przetłacza opadający na dno osad do komory pierwszej, a całkowicie oczyszczona (97%) woda pościekowa odprowadzana jest na zewnątrz oczyszczalni.

Drenaż rozsączający w nasypie jest prostym sposobem odprowadzenia wody pościekowej, ale wymagającym bardzo dużej powierzchni działki. Odprowadzenie do drenażu rozsączającego w nasypie znajduje zastosowanie kiedy stały lub okresowo podwyższony poziom lustra wód gruntowych uniemożliwia umieszczenie rur drenarskich pod powierzchnią gruntu. Sytuacja taka występuje wtedy, gdy rura kanalizacyjna wychodzi z budynku na wysokości lustra wód gruntowych lub niżej. Należy wówczas stworzyć nasyp, w którym zostaną rozłożone dreny.

Należy wówczas stworzyć nasyp, w którym zostaną rozłożone dreny.

W przypadku tego rozwiązania dodatkowym elementem instalacji jest przepompownia tłocząca wodę pościekową na nasyp.

Pierwszym elementem systemu rozsączającego jest studzienka rozdzielcza, którą montuje się (w nasypie) za przepompownią, a przed systemem rur drenarskich. Jej zadaniem jest rozdzielanie równych objętości wody pościekowej do poszczególnych nitek drenażu. Drenaż składa się z rur perforowanych (tzw. drenów), które równomiernie rozprowadzają wodę pościekową w nasypie. Długość i liczba nitek drenażu uzależniona jest od objętości ścieków dopływających do oczyszczalni, czyli od liczby stałych użytkowników systemu.

Aby ułożyć rury drenażowe należy wykorytować powierzchnię pod planowany nasyp i powstały wykop wypełnić pospółką piaskowo-żwirową do poziomu gruntu. następnie w tejże pospółce wykonać wąskoprzestrzenne wykopy o głębokości 20cm i wypełnić je żwirem płukanym o granulacji 16/32 mm. Na warstwie żwiru układa się kolejno dreny i przykrywa geowłókniną. Każdy z drenów powinien być zakończony tzw. kominkiem napowietrzającym (wentylacja niska), jednak istnieje możliwość spięcia zakończeń wszystkich nitek i zastosować jedno, wspólne napowietrzenie. Na rozłożonym drenażu wykonuje się nasyp wysokości około 60 cm wykorzystując do tego wydobyty wcześniej grunt rodzimy z dodatkiem piasku jeśli będzie to konieczne.

Na nasypie można zaaranżować ogród skalny: ułożyć kamienie, zasadzić rośliny tworzące płytki system korzeniowy (trawy, byliny, wrzosy)

Przy realizacji drenażu rozsączającego w nasypie wymaga się stosowania żwiru płukanego i geowłókniny.

Opis techniczny i zasada działania oczyszczalni biologicznych
Więcej...

EKOPOL oczyszczalnie - Oferujemy projektowanie, montaż i serwis - przydomowe oczyszczalnie ścieków, szambo, oczyszczalnie ekologiczne, oczyszczalnie biologiczne.
EKOPOL Bronno 32, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie tel./fax: (24) 722-43-67, ekopol@oczyszczalnie.pl
© 2010 EKOPOL

Ekopol   |   Produkty   |   Informacje   |   Cennik   |   Montaż   |   Kontakt

Strona firmy: ekopol