Ekopol - Producent. Biologiczne i ekologiczne

przydomowe oczyszczalnie ścieków


 

Oczyszczalnia Ekologiczna dla 20 osób

Ekologiczna Oczyszczalnia typu EKO z drenażem rozsączającym.
DLA 20 STAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW

Produkt niedostepny od 2015r.

OCZYSZCZALNIA EKOLOGICZNA

TYP EKO 8000
Liczba użytkowników 20
Przepustowość dobowa 2.4 m³
Zakres regulacji włazów 40-100 cm
Długość całkowita zbiornika 4.5 m
Średnica zbiornika 160 cm
Masa zbiornika 240 kg
Pojemność zbiornika Czynna: 8 m³
Całkowita: 8.5 m³
Liczba komór 3
CENA BRUTTO 8700 zł

ZESTAW UKŁADU DRENAŻOWEGO

Długość 120 mb
CENA BRUTTO 3000 zł

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków, typu EKO o pojemności 8000l i przepustowości dobowej na poziomie 2400l.
Przeznaczona jest do użytku przez maksymalnie 20 osób, wyposażona we włazy rewizyjne teleskopowe o zakresie regulacji wysokości od 40 do 100 centymetrów.

Regulację wykorzystuje się jeśli zajdzie konieczność głębszego zakopania zbiornika lub kiedy montujemy urządzenie w zboczu wzgórza. Powinno się działać tak, aby pokrywa włazu pozostawała zawsze odsłonięta na powierzchni terenu.

Oczyszczalnia EKO działa wyłącznie w zestawieniu z drenażem rozsączającym, co wynika z faktu, iż tlenowy etap oczyszczania zachodzi dopiero po przesiąknięciu ścieków do porowatego gruntu.
Ścieki dostarczane są do osadnika gnilnego, w którym zachodzi wstępny proces oczyszczania polegający na grawitacyjnym podziale zawiesiny ścieków na różne frakcje i fermentacyjnym rozkładzie zawartych w niej substancji organicznych. Osadnik jest szczelnym zbiornikiem podzielonym (zależnie od pojemności) na dwie lub trzy komory. Przed wypływem z osadnika podczyszczone ścieki przepływają przez filtr doczyszczający, którego zadaniem jest zatrzymywanie części stałych pływających w toni ścieków.
Następnie przez studzienkę rozdzielczą ścieki rozprowadzane są równomiernie do poszczególnych nitek drenażu rozsączającego. W drenażu zachodzą tlenowe procesy neutralizacji ścieków, których wynikiem jest rozkład substancji organicznych na nieszkodliwe dla środowiska związki nieorganiczne. Dzieje się to w sposób całkiem przyjazny dla środowiska i naturalny, dzięki czemu oczyszczona woda może swobodnie przesączać się do wód gruntowych, nie stwarzając ryzyka ich zanieczyszczenia.

Drenaż rozsączający jest obligatoryjnym elementem systemu oczyszczania typu EKO, ale wymaga bardzo dużej powierzchni działki. Jest to podziemny układ perforowanych rur (drenów), których zadaniem jest równomierne rozprowadzanie podczyszczonych ścieków w gruncie, gdzie zachodzą tlenowe procesy ich doczyszczania . Najlepsze warunki dla tego rozwiązania, to grunt dobrze przepuszczalny (piaszczysty) i niski poziom lustra wód gruntowych.
Jeśli grunt jest zbyt słabo przepuszczalny należy wymienić go na pospółkę piaskowo-żwirową i dopiero wtedy stosować drenaż rozsączający.
Długość całkowita drenażu zależy od stopnia przepuszczalności znajdującego się pod nim gruntu i od liczby stałych użytkowników oczyszczalni.

Aby ułożyć rury drenażowe należy wykonać wąskie wykopy głębokości około 75cm i na ich dnie ułożyć warstwę (ok. 35 cm) żwiru płukanego o granulacji 16/32 mm. Na tejże warstwie układa się kolejno dreny, przysypuje cienką warstwą żwiru i przykrywa geowłókniną.

Geowłóknina jest tkaniną nie podlegającą procesom gnicia w gruncie, zapobiega dostawaniu się cząstek gruntu rodzimego do warstwy żwiru płukanego. Grunt rodzimy mógłby wypełnić przestrzenie pomiędzy ziarnami żwiru i uniemożliwić przesączanie się wody pościekowej.

Każdy z drenów powinien być zakończony tzw. kominkiem napowietrzającym (wentylacja niska), jednak istnieje możliwość spięcia zakończeń wszystkich nitek i zastosowania jednego, wspólne go napowietrzenia. Tak wykonany drenaż należy przykryć gruntem rodzimym.

Opis techniczny i zasada działania oczyszczalni ekologicznych
Więcej...

EKOPOL oczyszczalnie - Oferujemy projektowanie, montaż i serwis - przydomowe oczyszczalnie ścieków, szambo, oczyszczalnie ekologiczne, oczyszczalnie biologiczne.
EKOPOL Bronno 32, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie tel./fax: (24) 722-43-67, ekopol@oczyszczalnie.pl
© 2010 EKOPOL

Ekopol   |   Produkty   |   Informacje   |   Cennik   |   Montaż   |   Kontakt

Strona firmy: ekopol