Ekopol - Producent. Biologiczne i ekologiczne

przydomowe oczyszczalnie ścieków


 

Oczyszczalnia Biologiczna dla 10 osób

Oczyszczalnia Biologiczna typu BIO-HYBRYDA z odprowadzeniem wody do studni chłonnej.
DLA 10 STAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW

OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA

TYP BIO-HYBRYDA 4000
Liczba użytkowników 10
Przepustowość dobowa 1.5 m³
Zakres regulacji włazów 40-100 cm
Długość całkowita zbiornika 3.5 m
Średnica zbiornika 130 cm
Masa zbiornika 230 kg
Złoże biologiczne Objętość złoża: 0.65 m³
Powierzchnia cał. złoża: 206 m²
Pojemność zbiornika Czynna: 4 m³
Całkowita: 4.5 m³
Dmuchawa HP 80 Hiblow Moc: 71 Wat
Roczne zużycie energii 315 kWh
Roczny koszt energii (przy założeniu ceny energii 0,50zł/kWh) 158 zł
CENA BRUTTO 9600 zł

OBUDOWA STUDNI CHŁONNEJ

Wysokość 0,95 m
Szerokość 1 m
Długość 1,3 m
Sztuk (Standardowo) 1
CENA BRUTTO 800 zł

Oszacuj koszt inwestycji (ceny brutto)
zaznacz interesujące Cię pozycje:

1. Oczyszczalnia Biologiczna 4000l typu BIO-HYBRYDA 9600 zł
2. Obudowa studni chłonnej 800 zł
3. Montaż instalacji 3000 zł
4. Transport bezpłatny na terenie całego kraju 0 zł
5. Pospółka piaskowo-żwirowa (36m3) 1800 zł
6. Żwir płukany (18 tony) 2160 zł
7. Rura Φ160 16 zł/m x m
8. Rura Φ110 12 zł/m x m

Biologiczna oczyszczalnia ścieków, typ BIO-HYBRYDA o pojemności 4000l i przepustowości dobowej na poziomie 1500l.
Przeznaczona jest do użytku przez maksymalnie 10 osób, wyposażona we włazy rewizyjne teleskopowe o zakresie regulacji wysokości od 40 do 100 centymetrów.

Regulację wykorzystuje się jeśli zajdzie konieczność głębszego zakopania zbiornika lub kiedy montujemy urządzenie w zboczu wzgórza. Powinno się działać tak aby pokrywa włazu pozostawała zawsze odsłonięta na powierzchni terenu.

BIO-HYBRYDA działa w oparciu o złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny oraz układ napowietrzający. Służy do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych i niektórych przemysłowych.
Oczyszczalnia tego typu, to system gdzie w jednym trzykomorowym zbiorniku zachodzą tlenowe i beztlenowe procesy oczyszczania ścieków.
Ścieki dostarczane do komory pierwszej, (osadnika gnilnego) po podczyszczeniu w 60% trafiają do komory bioreaktora, gdzie na napowietrzanym złożu biologicznym następuje kolejny – tlenowy etap ich oczyszczania.
Następnie oczyszczone ścieki przechodzą do osadnika wtórnego, skąd pompa mamutowa przetłacza opadający na dno osad do komory pierwszej, a całkowicie oczyszczona (97%) woda pościekowa odprowadzana jest na zewnątrz oczyszczalni.

Studnia chłonna jest obiektem służącym do odprowadzania oczyszczonych ścieków do gleby. Wybór tego wariantu zależny jest przede wszystkim od warunków gruntowych panujących na działce. Studnia chłonna jest najlepszym rozwiązaniem, kiedy pod warstwą gruntu nieprzepuszczalnego (np. glina, ił), znajduje się grunt przepuszczalny (żwir, piasek).

Pozwala ona na pokonanie bariery gruntu słabo przepuszczalnego i uskutecznienie pasażu wody pościekowej do warstwy przepuszczalnej, a dalej do wód gruntowych.
Głębokość studni chłonnej uzależniona jest od grubości warstwy gruntu nieprzepuszczalnego (max 5 m), gdyż podstawa studni powinna przylegać do odbiornika właściwego jakim jest grunt dobrze przepuszczalny.
Montaż oczyszczalni jest prosty, gdyż przy zakupie każdy klient otrzymuje instrukcję według której można wykonać go samemu.

Studnię wykonuje się z obudowy studni chłonnej (wyprodukowanej w technologii laminatów poliestrowych). Zasada działania studni polega na wypełnieniu jej wnętrza i najbliższego otoczenia materiałem filtracyjnym (piaskiem i żwirem płukanym), przez który woda będzie swobodnie się przesączać. Woda jest doprowadzana do studni rurą wykonaną z kształtki polietylenowej o średnicy 110 mm, której wylot znajduje się na wysokości około 20 cm nad warstwą filtracyjną. Studnia wyposażona jest w system odpowietrzający zbudowany z kształtek PCV.

Rozwiązanie to wymaga niewielkiej powierzchni, ze względu na pionową orientację, w związku z czym bardzo dobrze sprawdza się na małych działkach.

Opis techniczny i zasada działania oczyszczalni biologicznych
Więcej...

EKOPOL oczyszczalnie - Oferujemy projektowanie, montaż i serwis - przydomowe oczyszczalnie ścieków, szambo, oczyszczalnie ekologiczne, oczyszczalnie biologiczne.
EKOPOL Bronno 32, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie tel./fax: (24) 722-43-67, ekopol@oczyszczalnie.pl
© 2010 EKOPOL

Ekopol   |   Produkty   |   Informacje   |   Cennik   |   Montaż   |   Kontakt

Strona firmy: ekopol