Ekopol - Producent. Biologiczne i ekologiczne

przydomowe oczyszczalnie ścieków


 

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie oraz kosztorys wybierz jeden z poniższych schematów . Na wybranym rozwiązaniu zaznacz do ilu osób ma służyć oczyszczalnia.
 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA z odprowadzeniem oczyszczonej wody do cieku wodnego np. rów, rzeka.

Zaznacz do ilu osób ma być oczyszczalnia:

 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA ze studnią chłonną. Zajmuje małą powierzchnię, stosuje się ją w dobrych warunkach gruntowo wodnych, lub gdy wierzchnia warstwa gruntu jest nieprzepuszczalna.

Zaznacz do ilu osób ma być oczyszczalnia:

 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA z przepompownią ścieków i studnią chłonną w nasypie. Zajmuje mało miejsca, stosuje się w trudnych warunkach gruntowo wodnych

Zaznacz do ilu osób ma być oczyszczalnia:

 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA z poletkiem rozsączającym. Poletko zajmuje małą powierzchnię działki, stosuje się go w dobrych warunkach gruntowo wodnych

Zaznacz do ilu osób ma być oczyszczalnia:

 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA z przepompownią ścieków i poletkiem rozsączającym w nasypie. Poletko rozsączające w nasypie stosuje się w trudnych warunkach gruntowo wodnych.

Zaznacz do ilu osób ma być oczyszczalnia:

OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA TYPU BIO-HYBRYDA

Wytwarzane przez EKOPOL oczyszczalnie biologiczne typu BIO-HYBRYDA są hybrydami pracującymi w oparciu o fluidalne, aktywne, samooczyszczające się złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny oraz układ napowietrzania drobnopęcherzykowego.

System ten w unikalny sposób łączy pozytywne cechy złoża biologicznego i osadu czynnego, eliminując przy tym wady oczyszczalni opartych wyłącznie na technologii osadu czynnego.

ZASADA DZIAŁANIA

Pierwszym etapem pracy urządzenia jest zachodzące w osadniku wstępnym oczyszczanie mechaniczne. Podlegają mu substancje nierozpuszczalne, czyli ciała stałe zawieszone w ściekach. Wykorzystuje się tu procesy grawitacyjnego osiadania zanieczyszczeń (sedymentacji) i wznoszenia (flotacji). Sedymentacja tych cząstek jest procesem na tyle powolnym, że usuwanie powstającego w jej wyniku osadu wymagane jest tylko raz na rok.

Rozkład substancji organicznych przez mikroorganizmy (głównie bakterie i pierwotniaki) jest znacznie przyśpieszony w warunkach tlenowych, toteż złoże biologiczne podlega odżywianiu i dotlenianiu przez zanurzenie w wypełnionej ściekami komorze reaktora biologicznego i napowietrzanie.

W konstrukcji złóż wykorzystano zdolność bakterii do tworzenia biofilmów. Zasada działania produkowanego przez naszą firmę bioreaktora ze złożem biologicznym opiera się na doprowadzeniu do wytworzenia biofilmu i wykorzystaniu go do oczyszczania ścieków.
Podstawą złoża jest wypełnienie zbudowane z tysięcy wolnopływających, specjalnie zaprojektowanych kształtek polietylenowych (produkowanych również przez EKOPOL).

W wyniku kontaktu ścieków z wypełnieniem zawieszone w nich bakterie aerobowe przytwierdzają się do kształtek i zaczynają je kolonizować. Po pewnym czasie (około 2 tyg.) złoże uzyskuje pełną różnorodność mikrobiologiczną i drobnoustroje mogą rozkładać zawarte w ściekach związki. Część dostarczonych zanieczyszczeń utleniają, z wydzieleniem wody i dwutlenku węgla, a pozostałą część asymilują i wykorzystują do namnażania się czyli przyrostu żywej masy złoża. Dynamika układu biologicznego w złożu i jego skład gatunkowy są porównywalne do osadu czynnego, jednak złoże jest o wiele bardziej stabilne. Jego mikroflora jest bardzo bogata i indywidualna dla danej oczyszczalni (zależy od składu ścieków, ich temperatury itp.).

Układ w złożu tworzy się nieco wolniej niż w przypadku osadu czynnego, ale warunkuje to jego stabilność i pozwala np. znaleźć w nim bakterie zdolne do usuwania substancji trudno degradowanych (wymagają długiego wieku błony), co z kolei przekłada się na wyższą jakość oczyszczonych ścieków.

W ostatniej komorze oczyszczalni odkłada się osad biologiczny, który jest zwrotnie przepompowywany przez pompę mamutowa do komory pierwszej, a pozostająca nad nim oczyszczona (97%) woda pościekowa zostaje odprowadzona do odbiornika.

Dzięki zastosowanej technologii oczyszczalnia nie reaguje na nieregularny dopływ ścieków, ponieważ złoża biologicznego jest zawsze ta sama właściwa ilość.

ZALETY OCZYSZCZALNI

  • Firma EKOPOL gwarantuje, że oczyszczalnia jest bezobsługowa, a proces oczyszczania stabilny i trwały oraz, że ściek zostanie oczyszczony w 97 procentach .
  • Oczyszczalnia BIO-HYBRYDA spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U. z dnia 19.02.2009 roku.)
  • Oczyszczone ścieki możemy, zgodnie z obowiązującym prawem, odprowadzić bezpośrednio do rowu, rzeki, studni chłonnej czy też wykorzystać je np. do nawadniania ogrodu. W związku z tym, że ściek jest oczyszczony w bardzo wysokim stopniu, żywotność drenażu lub pola rozsączającego jest szacowana na około 100 lat. Jest ona tak długa, ponieważ odbiornik ścieków, czyli grunt, nie kolmatuie się niedoczyszczonym ściekiem.
  • Oczyszczalnie można montować w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, oraz w nietypowych lokalizacjach np. pod ciągami komunikacyjnymi, w zboczach wzgórz.
  • Produkty posiadają dziesięcioletnią gwarancję producenta, co pozwala klientowi poczuć się bezpiecznie i komfortowo podczas podejmowania decyzji inwestycyjnej.
  • Podczas pracy oczyszczalni nie stwierdza się nieprzyjemnych zapachów i głośnych dźwięków.
  • Wyjątkowa trwałość zbiornika, odporność na substancje zawarte w ściekach i upływ czasu (elementy składowe oczyszczalni wykonane z trwałych, niekorodujących materiałów)
  • Inwestując w naszą technologię w dużym stopniu przyczyniają się państwo do ochrony środowiska naturalnego, oraz zachowania czystych pokładów gruntowych wód pitnych.

EKOPOL oczyszczalnie - Oferujemy projektowanie, montaż i serwis - przydomowe oczyszczalnie ścieków, szambo, oczyszczalnie ekologiczne, oczyszczalnie biologiczne.
EKOPOL Bronno 32, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie tel./fax: (24) 722-43-67, ekopol@oczyszczalnie.pl
© 2010 EKOPOL

Ekopol   |   Produkty   |   Informacje   |   Cennik   |   Montaż   |   Kontakt

Strona firmy: ekopol