Przydomowe Oczyszczalnie ścieków > Doradztwo i projektowanie

DORADZTWO I PROJEKTOWANIE

Umów się na oględziny działki i indywidualną wycenę oczyszczalni.

WIZYTA NA DZIAŁCE

Umów się na spotkanie z naszym konsultantem. Podczas wizyty ustalamy optymalne położenie elementów oczyszczalni – w odniesieniu do istniejącego zagospodarowania działki i planów Inwestora na przyszłość. Doradzamy rozwiązania indywidualnie dopasowane lokalnych warunków.

BADANIE GRUNTU

Decyzja o wyborze konkretnego modelu oczyszczalni i sposobu odprowadzania oczyszczonych ścieków wymaga sprawdzenia rodzaju gruntu i obecności wód gruntowych w miejscu instalacji. Dlatego podczas każdej wizji lokalnej nasz pracownik wykonuje odwierty geologiczne.

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie ustaleń ze spotkania na działce przygotujemy kompletną dokumentację do zgłoszenia oczyszczalni. Naniesiemy schemat oczyszczalni na mapkę, przygotujemy opis planowanych rozwiązań technicznych, załączymy wymagane atesty i certyfikaty.

WSPARCIE W DOTACJACH

Pomagamy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zarówno ze środków gminnych, jak i z WFOŚiGW.