Przydomowe Oczyszczalnie ścieków > Jak działa szambo

Jak działa szambo ekologiczne?

Nasze zbiorniki bezodpływowe wykonane są z wysokiej jakości żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Dzięki zastosowaniu takiego materiału uzyskuje się trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne wyroby charakteryzujące się dodatkowo niewielkim ciężarem. Wśród wielu obszarów, w jakich znajdują zastosowanie można wymienić: gromadzenie ścieków, wód opadowych, gnojówki, gnojowicy oraz wielu innych cieczy powstających w budownictwie mieszkalnym, rolnictwie, przetwórstwie spożywczym itp.

Krótka charakterystyka zastosowania:

Podstawowym zastosowaniem zbiorników bezodpływowych firmy EKOPOL jest gromadzenie ścieków z gospodarstw domowych, w których (z różnych względów) montaż przydomowej oczyszczalni ścieków okazuje się niemożliwy. Zbiornik bezodpływowy służy do gromadzenia ścieków w 10 – 14 dniowych okresach, po tym czasie należy go opróżniać korzystając z usług taboru asenizacyjnego.

Nasze zbiorniki świetnie nadają się do gromadzenia wody deszczowej. Montuje się je pod powierzchnią gruntu w ogrodzie i grawitacyjnie łączy z systemem rurowym odwadniającym powierzchnie np. dachów. Odzyskaną w ten sposób wodę można wykorzystać do celów gospodarczych, a nadmiar odprowadzić do systemu melioracyjnego lub kanalizacji deszczowej. Fakt, że zbiorniki lokalizowane są podziemnie jest źródłem wielu korzyści:

  • zgromadzona w nich woda deszczowa nie nagrzewa się w upalne dni, dzięki czemu może być z powodzeniem wykorzystywana do nawadniania ogrodu,
  • do zbiorników nie dociera światło słoneczne, co hamuje rozwój glonów (poprzez zablokowanie fotosyntezy).

W rolnictwie zbiorniki typu EKO stosuje się do gromadzenia gnojowicy i gnojówki (pochodzących z obór bezściółkowych). Substancje te po przefermentowaniu mogą być wykorzystywane jako naturalny nawóz.

OPIS TECHNICZNY

Poniższy schemat przedstawia opis techniczny zbiornika bezodpływowego typu EKO (na przykładzie modelu o pojemności 4000l)

  1. 1 Dopływ ścieków
  2. 2 Właz rewizyjny
  3. 3 Korpus zbiornika wzmocniony przetłoczeniami sferycznymi
  4. 4 System odpowietrzający

Zbiorniki bezodpływowe naszej produkcji mają kształt walca wzmocnionego przetłoczeniami sferycznymi. Wyposażone są we właz rewizyjno kontrolny o standardowej średnicy Ø 400 mm i wysokości regulowanej teleskopowo w zakresie od 0,4 do 1 m. Króciec wlotowy wykonany jest z kształtki PCV Ø 160. System odpowietrzający zbudowany jest z kształtek PCV Ø 110, wywiewka zostaje wyprowadzona ok. 50 cm ponad powierzchnię terenu.