Przydomowe Oczyszczalnie ścieków > Eksploatacja – szambo

Eksploatacja - szambo

W tym dziale przedstawimy podstawowe czynności eksploatacyjne, jakich wymagają zbiorniki bezodpływowe naszej produkcji.

OTO KILKA ZASAD EKSPLOATACJI

Najważniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym, jaki należy wykonywać przy zbiorniku jest bezodpływowym jest regularne opróżnianie z nagromadzonych w nim ścieków. Pojemność szamba dobiera się w taki sposób, aby ścieki wywożone były co 10-14 dni. Należy regularnie kontrolować poziom ścieków w zbiorniku, aby nie dopuścić do przepełnienia.

Do kontrolowania stopnia napełnienia szamba warto wykorzystać tzw. sondę przepełnienia, która w momencie przekroczenia zadanego poziomu cieczy powiadamia o tym fakcie użytkownika. Zależnie od modelu sondy, może to być alarm świetlny lub dźwiękowy, a także monit wysłany do aplikacji na urządzeniu mobilnym.

Raz w miesiącu dobrze jest stosować preparaty bakteryjne, które ograniczą produkcję gazów w zbiorniku i ułatwią upłynnianie osadów na dnie zbiornika. Preparat taki dozuje się przez wsypanie proszku toalety w domu.

Zgodnie z wymogami technicznymi montażu, bezodpływowe zbiorniki na ścieki typu EKO powinny posiadać wywiewkę napowietrzającą, wyprowadzoną co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. Drożność systemu wentylacyjnego pozwala uchronić się przed ew. rozprzestrzenianiem zapachów przy zbiorniku i wspomaga swobodny przepływ ścieków z domu do szamba.

Zbiorniki nie wymagają izolacji termicznej, gdyż ciepło uwalniane w procesach fermentacji , oraz dostarczane wraz ze spływającym ściekiem, zabezpiecza je przed przemarznięciem w czasie silnych mrozów.