OKREŚ DLA ILU OSÓB MA BYĆ DOSTĘPNA OCZYSZCZALNIA

Dalej Dalej Dalej Dalej

  Adres e-mail

  Numer telofonu

  Wybierz liczbę osób

  Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i rozumiem, że firma EKOPOL nie zbiera i nie przetwarza danych Klientów w celach marketingowych, a podane dane są wykorzystywane jednorazowo tylko i wyłącznie w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi, przedstawienia oferty.

  Administratorem danych jest EKOPOL Bronno 32 99-100 Łęczyca

  Przydomowe Oczyszczalnie ścieków > Oczyszczalnie ekologiczne

  PRODUKTY - EKOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

  Oczyszczalnie ekologiczne typu EKO to najbardziej klasyczne, stosowane przez naszą firmę od wielu lat rozwiązanie. Są to urządzenia niezwykle skuteczne, aczkolwiek obarczone ograniczeniami prawnymi dotyczącymi lokalizacji.

  W działaniu nieco przypominają oczyszczalnie biologiczne, z tym, że procesy tlenowego i beztlenowego oczyszczania zachodzą tutaj w oddzielonych obszarach. Pierwszy (beztlenowy) etap oczyszczania odbywa się w przepływowym osadniku gnilnym. Jest to oczyszczanie mechaniczne wykorzystujące grawitacyjne przemieszczanie się substancji nierozpuszczalnych w toni ścieków zgromadzonych w komorze. Powstające osady są miejscem bytowania mikroorganizmów beztlenowych i podlegają prowadzonym przez nie procesom fermentacji. Sedymentacja cząstek stałych jest procesem na tyle powolnym, że usuwanie powstającego w jej wyniku osadu wymagane jest tylko raz na dwa lata.