Przydomowe Oczyszczalnie ścieków > Eksploatacja – oczyszczalnia biologiczna

Eksploatacja - oczyszczalnia biologiczna

Eksploatacja przydomowej oczyszczalni BIO-HYBRYDA nie wymaga specjalistycznej wiedzy, urządzenie działa w pełni automatycznie. Idea działania oczyszczalni biologicznej opiera się na funkcjonowaniu żywych mikroorganizmów, które odżywiają się zanieczyszczeniami rozpuszczonymi w ściekach, dlatego należy przestrzegać kilku zasad eksploatacji oczyszczalni, aby zapewnić im odpowiednie warunki do życia i pracy:

OTO KILKA ZASAD EKSPLOATACJI

Najważniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest dbałość o regularne opróżnianie pierwszej komory z osadu, wykonanie czego zalecamy raz w roku.

Najważniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest dbałość o regularne opróżnianie pierwszej komory z osadu, wykonanie czego zalecamy raz w roku.

Nie należy opróżniać komory reaktora biologicznego, gdyż grozi to utratą konstrukcji złoża i wiąże się z koniecznością naprawy nieobjętej gwarancją producenta.

Raz w miesiącu można profilaktycznie stosować preparaty bakteryjne (np. BIOLATRIN, BIO7 itp.) w celu wzbogacenia układu o nowe szczepy bakterii i przyśpieszenia procesów rozkładu. Preparat taki dozuje się przez wsypanie proszku do miski ustępowej. Gratis! Klientom indywidualnym oferujemy nieodpłatnie roczny zapas preparatu bakteryjnego.

W pierwszym okresie użytkowania na powierzchni cieczy w oczyszczalni może pojawić się piana, nie należy się tym martwić, gdyż nie wymaga to żadnej ingerencji ze strony użytkownika. Z czasem (około 4 tygodni) piana samoczynnie zredukuje się, a oczyszczalnia zacznie pracować z pełną efektywnością.

Substancje, które mogą trafiać do oczyszczalni podczas eksploatacji:

  1. – do prania
  2. – zmywania ręcznego i w zmywarkach
  3. – są bezpieczne dla oczyszczalni, jeśli dawkuje się je zgodnie z instrukcją producenta zamieszczoną na opakowaniu. Oczyszczalnie BIO-HYBRYDA były testowane z użyciem ścieków pochodzących z gospodarstwa domowego, gdzie stosowane były normalne metody utrzymywania czystości.
  4. – Preparaty do specjalnego mycia podłóg, czyszczenia łazienek, odkażania toalet itp. można stosować w niezbędnej ilości i zawsze zgodnie z zaleceniami ich producenta.
  5. – Domowe stacje służące do zmiękczania wody: nie mają wpływu na rozwój mikroorganizmów w oczyszczalni, o ile roztwór soli stosowany do płukania kolumn nie zostanie odprowadzony do oczyszczalni. Zazwyczaj stosuje się oddzielny zbiorniczek bezodpływowy przeznaczony do zbierania zużytej solanki.
  6. – Rozdrabniacze do odpadków organicznych (młynki) nie powinny być instalowane w domach z przydomową oczyszczalnią ścieków, ponieważ zwiększają obciążenie oczyszczalni substancjami organicznymi.

Do kanalizacji nie wolno spłukiwać takich materiałów jak:

  1. – Pieluchy, wilgotne chusteczki, mopy, szmaty, miękkie zabawki itp.
  2. – Skropliny z kondensacyjnego kotła c.o.
  3. – Różnego rodzaju farby, rozcieńczalniki, kwasy, środki ochrony roślin, olej silnikowy, smar techniczny, płyn hamulcowy itp.