Ekopol - Producent. Biologiczne i ekologiczne

przydomowe oczyszczalnie ścieków


 

Ekologiczne oczyszczalnie ścieków

Produkty niedostepne od 2015r.

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie oraz kosztorys wybierz jeden z poniższych schematów . Na wybranym rozwiązaniu zaznacz do ilu osób ma służyć oczyszczalnia.
 

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków typu EKO z drenażem rozsączającym. Zajmuje dużą powierzchnię, stosuje się je w gruncie dobrze przepuszczalnym przy odpowiednio niskim poziomie wód gruntowych.

Zaznacz do ilu osób ma być oczyszczalnia:

 

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków typu EKO z drenażem rozsączającym w nasypie. Zajmuje dużą powierzchnię, stosuje się je w gruncie dobrze przepuszczalnym, kiedy poziom wód gruntowych jest wysoki.

Zaznacz do ilu osób ma być oczyszczalnia:

OCZYSZCZALNIE EKOLOGICZNE

Oczyszczalnie ekologiczne typu EKO to najbardziej klasyczne, stosowane przez naszą firmę od wielu lat rozwiązanie. Są to urządzenia niezwykle skuteczne, aczkolwiek obarczone ograniczeniami prawnymi dotyczącymi lokalizacji.

W działaniu nieco przypominają oczyszczalnie biologiczne, z tym, że procesy tlenowego i beztlenowego oczyszczania zachodzą tutaj w oddzielonych obszarach. Pierwszy (beztlenowy) etap oczyszczania odbywa się w przepływowym osadniku gnilnym. Jest to oczyszczanie mechaniczne wykorzystujące grawitacyjne przemieszczanie się substancji nierozpuszczalnych w toni ścieków zgromadzonych w komorze. Powstające osady są miejscem bytowania mikroorganizmów beztlenowych i podlegają prowadzonym przez nie procesom fermentacji.

Sedymentacja cząstek stałych jest procesem na tyle powolnym, że usuwanie powstającego w jej wyniku osadu wymagane jest tylko raz na dwa lata. Na wyjściu z osadnika zamontowany jest filtr doczyszczający (zbudowany z kształtek polietylenowych), który zapobiega przedostawaniu się osadów do pozostałych elementów systemu.
Z osadnika ścieki przechodzą do kolejnej strefy oczyszczania jaką jest drenaż rozsączający, gdzie zachodzą tlenowe procesy biologiczne prowadzące do neutralizacji ścieków. W wyniku tych procesów następuje rozkład substancji organicznych na nieszkodliwe dla środowiska związki nieorganiczne. Dzieje się to w sposób całkiem przyjazny dla środowiska i naturalny, dzięki czemu oczyszczona woda może swobodnie przesączać się do wód gruntowych, nie stwarzając ryzyka ich zanieczyszczenia.

Warunki stosowania drenażu

Drenaż rozsączający może być zastosowany tam gdzie poziom lustra wód gruntowych w najwyższym położeniu rocznym znajduje się na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m od dna rur drenarskich oraz gdy grunty posiadają odpowiednio wysoki współczynnik przepuszczalności hydraulicznej. Ważna jest także odpowiednio duża powierzchnia działki dla zachowania określonych przepisami odległości tj. minimum 3m od drenażu do drzew, 2m do granicy działki, 30m do studni.

Zalety oczyszczalni typu EKO

  • Urządzenie nie wymaga zasilania energią elektryczną,
  • W codziennym użytkowaniu oczyszczalnia jest bezobsługowa (obsługa ogranicza się do wybierania osadu z osadnika raz na dwa lata i stosowania preparatów bakteryjnych raz na 1-2miesiące),
  • Oczyszczalnia podczas pracy nie emituje dźwięków i przykrych zapachów,
  • Nasze oczyszczalnie typu EKO można z powodzeniem montować w nietypowych lokalizacjach np. pod ciągami komunikacyjnymi,
  • Urządzenia posiadają 10 letnią gwarancję producenta na prawidłowe działanie,
  • Samodzielny montaż nie powoduje utraty gwarancji

EKOPOL oczyszczalnie - Oferujemy projektowanie, montaż i serwis - przydomowe oczyszczalnie ścieków, szambo, oczyszczalnie ekologiczne, oczyszczalnie biologiczne.
EKOPOL Bronno 32, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie tel./fax: (24) 722-43-67, ekopol@oczyszczalnie.pl
© 2010 EKOPOL

Ekopol   |   Produkty   |   Informacje   |   Cennik   |   Montaż   |   Kontakt

Strona firmy: ekopol