EKOPOL BLOG

NAJŚWIEŻSZE NOWOŚCI

Stacja zmiękczająca wodę vs. przydomowa oczyszczalnia.

Ze względu na skład dostarczanej do domu wody, stacja zmiękczająca jest w wielu przypadkach niezbędna, aby ochronić domowe sprzęty przed uszkodzeniem i  ułatwić sprzątanie łazienek. Dzięki stacji uzdatniania wody na przyborach sanitarnych nie powstają osady z kamienia, a ich sprzątanie jest łatwe i szybkie.

Masz dylemat czy możesz zastosować zmiękczacz, bo przy Twoim domu jest przydomowa oczyszczalnia ścieków? Nie jesteś sam – nasi Klienci często zastanawiają się czy założenie domowej stacji zmiękczającej wodę nie wpłynie niekorzystnie na działanie oczyszczalni. Niestety, przy standardowym montażu tego urządzenia (z odprowadzeniem popłuczyn do kanalizacji) może dojść do poważnych zaburzeń pracy oczyszczalni.

Do oczyszczania wody z jonów tworzących kamień, stacje uzdatniania wykorzystują złoże zbudowane ze specjalnej żywicy. Żeby złoże nie straciło swoich właściwości, co jakiś czas musi być przepłukiwane roztworem soli kuchennej. Niestety, sól z tego roztworu nie może trafiać do przydomowej oczyszczalni ścieków bo uniemożliwia rozwój bakterii rozkładających zanieczyszczenia. Sól wpływa niekorzystnie na każdy rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków (biologiczne na osadzie czynnym, hybrydowe, SBR, drenażowe, biologiczne bezprądowe itp.).  Każda przydomowa oczyszczalnia swoje działanie opiera na rozwoju odpowiednich kolonii mikroorganizmów, więc nie można wlewać do niej silnie dezynfekujących substancji.

Między innymi dlatego, dla popłuczyn z regeneracji stacji uzdatniania zamontuj oddzielny mały zbiorniczek lub studzienkę chłonną. Nie mogą one spływać razem ze ściekami z domu do przydomowej oczyszczalni ścieków.