Cena oczyszczalni ścieków. Czy wiesz od czego zależy?

Jeśli budujesz dom, to zapewne podejmujesz wiele decyzji w krótkim czasie – jedną z nich będzie wybór przydomowej oczyszczalni. Co zatem sprawia, że cena przydomowych oczyszczalni ścieków z montażem „na gotowo” nie jest zawsze taka sama? Czy wiesz, że to lokalne warunki, w jakich ma być zainstalowana powodują nawet 15-20% różnice w cenie montażu oczyszczalni u różnych osób?

Cena przydomowej oczyszczalni w gruncie piaszczystym.

Jeśli grunt na Twojej działce jest piaszczysty i suchy, a odległość oczyszczalni ścieków od domu nie przekracza 15m, to masz idealne warunki do instalacji taniej oczyszczalni przydomowej. W takim terenie do ceny oczyszczalni musisz doliczyć jedynie podstawowe materiały potrzebne do budowy poletka rozsączającego. Dokupisz tylko piasek, żwir płukany i rury, a cena oczyszczalni dla max. 5 osób nie przekroczy 10.000 zł brutto dla oczyszczalni drenażowej i 14.000 zł brutto w przypadku oczyszczalni biologicznej.

Montaż oczyszczalni ścieków w terenie gliniastym lub podmokłym.

Najdroższe oczyszczalnie, to te które muszą działać w warunkach niesprzyjających rozsączaniu oczyszczonych ścieków. W glinach, iłach, pyłach i na terenach podmokłych, do ceny oczyszczalni i elementów układu rozsączającego trzeba dodać wartość zbiornika przepompowni i pompy do ścieków oczyszczonych. W trudnych warunkach gruntowych, układ do rozsączania ścieków oczyszczonych musi być wyniesiony ponad poziom terenu. Trzeba stworzyć kopiec, który umożliwi sprawny odpływ oczyszczonych ścieków nawet w okresie roztopów i ulewnych opadów.
Na działkach gliniastych i mokrych cena przydomowej oczyszczalni dla max. 5 osób jest o +/-20% wyższa niż w terenie suchym. Ekologiczna oczyszczalnia kosztuje około 12.500 zł brutto, a biologiczna max. 16.500 zł brutto.

Ile kosztuje oczyszczalnia biologiczna z odpływem do rowu.

Jeśli w granicach Twojej działki przebiega rów melioracyjny, rzeka lub kanał to świetna wiadomośc. Do przydomowej oczyszczalni dodasz tylko koszt rur i robocizny, więc całkowita cena oczyszczalni biologicznej dla max. 5 osób nie przekroczy 10.000 zł brutto wraz z montażem.
Odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rowu to najtańszy sposób na montaż biologicznej oczyszczalni ścieków. Co ważne, jeżeli ciek wodny znajduje się na Twojej działce, to na wpuszczenie do niego oczyszczonych ścieków nie będziesz musiał uzyskać pozwolenia wodno-prawnego.

Czytaj więcej

Stacja zmiękczająca wodę vs. przydomowa oczyszczalnia.

Ze względu na skład dostarczanej do domu wody, stacja zmiękczająca jest w wielu przypadkach niezbędna, aby ochronić domowe sprzęty przed uszkodzeniem i  ułatwić sprzątanie łazienek. Dzięki stacji uzdatniania wody na przyborach sanitarnych nie powstają osady z kamienia, a ich sprzątanie jest łatwe i szybkie.

Masz dylemat czy możesz zastosować zmiękczacz, bo przy Twoim domu jest przydomowa oczyszczalnia ścieków? Nie jesteś sam – nasi Klienci często zastanawiają się czy założenie domowej stacji zmiękczającej wodę nie wpłynie niekorzystnie na działanie oczyszczalni. Niestety, przy standardowym montażu tego urządzenia (z odprowadzeniem popłuczyn do kanalizacji) może dojść do poważnych zaburzeń pracy oczyszczalni.

Do oczyszczania wody z jonów tworzących kamień, stacje uzdatniania wykorzystują złoże zbudowane ze specjalnej żywicy. Żeby złoże nie straciło swoich właściwości, co jakiś czas musi być przepłukiwane roztworem soli kuchennej. Niestety, sól z tego roztworu nie może trafiać do przydomowej oczyszczalni ścieków bo uniemożliwia rozwój bakterii rozkładających zanieczyszczenia. Sól wpływa niekorzystnie na każdy rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków (biologiczne na osadzie czynnym, hybrydowe, SBR, drenażowe, biologiczne bezprądowe itp.).  Każda przydomowa oczyszczalnia swoje działanie opiera na rozwoju odpowiednich kolonii mikroorganizmów, więc nie można wlewać do niej silnie dezynfekujących substancji.

Między innymi dlatego, dla popłuczyn z regeneracji stacji uzdatniania zamontuj oddzielny mały zbiorniczek lub studzienkę chłonną. Nie mogą one spływać razem ze ściekami z domu do przydomowej oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej