EKOPOL BLOG

NAJŚWIEŻSZE NOWOŚCI

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków do cieku wodnego – jakie pozwolenia musisz zdobyć.

Oczyszczalnie biologiczne z rodziny BIO-HYBRYDA oczyszczają ścieki do parametrów identycznych jak duże oczyszczalnie miejskie, dlatego woda pościekowa może trafiać z nich bezpośrednio do cieków wodnych. Z definicji, ciek wodny to strumień wody, płynący stale lub okresowo pod wpływem siły ciężkości w otwartym korycie naturalnym (np. strumień, potok, rzeka) lub sztucznym (np. kanał).

Jeśli ciek wodny przebiega w granicy lub poza granicą działki, to odprowadzenie do niego oczyszczonych ścieków wykracza poza tzw. zwykłe korzystanie z wód i w takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego. Pozwolenie to wydawane jest na okres 10 lat, określane są w nim oczekiwane parametry ścieków oczyszczonych, objętość ścieków jaka będzie odprowadzana w ciągu roku, a także ustalana jest częstotliwość badania próbek ścieków oczyszczonych.

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków do cieku wodnego to najtańszy sposób odprowadzenia ścieków po oczyszczeniu biologicznej oczyszczalni ścieków. Poza  oczyszczalnią trzeba zainstalować tylko rurę odprowadzającą wodę do rowu. Jedynie koszt eksploatacji może być nieco wyższy ze względu na konieczność badania jakości ścieków oczyszczonych.

Oczko wodne odbiornikiem ścieków oczyszczonych?

Klienci często pytają o możliwość odprowadzenia ścieków do specjalnie wykonanego lub już istniejącego oczka wodnego. Niestety musimy odradzać takie rozwiązanie ze względu na ograniczoną pojemność i niewielką głębokość takiego oczka wodnego – oczko może okazać się za małe do odprowadzania codziennej objętości ścieków oczyszczonych, zwłaszcza w okresie intensywnych opadów i w zimie, kiedy zamarza.