Adres e-mail

  Numer telofonu

  Wybierz liczbę osób

  Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i rozumiem, że firma EKOPOL nie zbiera i nie przetwarza danych Klientów w celach marketingowych, a podane dane są wykorzystywane jednorazowo tylko i wyłącznie w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi, przedstawienia oferty.

  Administratorem danych jest EKOPOL Bronno 32 99-100 Łęczyca

  Przydomowe Oczyszczalnie ścieków > Oczyszczalnie ekologiczne – 5 osób – oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym

  Ekologiczna Oczyszczalnia typu EKO z drenażem rozsączającym. DLA 5 STAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW

  Drenaż rozsączający jest obligatoryjnym elementem systemu oczyszczania typu EKO, ale wymaga bardzo dużej powierzchni działki. Jest to podziemny układ perforowanych rur (drenów), których zadaniem jest równomierne rozprowadzanie podczyszczonych ścieków w gruncie, gdzie zachodzą tlenowe procesy ich doczyszczania .

  Najlepsze warunki dla tego rozwiązania, to grunt dobrze przepuszczalny (piaszczysty) i niski poziom lustra wód gruntowych.

  Jeśli grunt jest zbyt słabo przepuszczalny należy wymienić go na pospółkę piaskowo-żwirową i dopiero wtedy stosować drenaż rozsączający

  Długość całkowita drenażu zależy od stopnia przepuszczalności znajdującego się pod nim gruntu i od liczby stałych użytkowników oczyszczalni.

  Zalecane materiały:

  Oczyszczalnia Ekologiczna 2500l

  Zestaw układu drenażowego(20mb)

  Montaż instalacji

  Pospółka piaskowo-żwirowa (25m3)

  Żwir płukany (13 tony) 1560 zł

  Rura Φ160 długość uzależniona od lokalizacji

  Rura Φ110 długość uzależniona od lokalizacji