Przydomowe Oczyszczalnie ścieków > Biologiczna oczyszczalnia ścieków 15 osób

PRODUKTY - OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA TYPU BIO-HYBRYDA

Oczyszczalnia Biologiczna typu BIO-HYBRYDA DLA 20 STAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW, którą możesz zastosować dla następujących rozwiązań.

Lorem ipsum dolor sit amet mauris. Nunc convallis pellentesque, wisi. Phasellus hendrerit risus. Nunc vitae facilisis metus. Nulla nec nunc justo neque, vitae wisi a placerat augue. Cum sociis natoque penatibus et netus et quam placerat sagittis lacus pede, at diam felis, eleifend non, ipsum. Nam eu mi. Cras id.

TYPBIO-HYBRYDA 2500
Liczba użytkowników20
Przepustowość dobowa0.9 m³
Zakres regulacji włazów40-100 cm
Długość całkowita zbiornika2.3 m
Średnica zbiornika130 cm
Masa zbiornika170 kg
Złoże biologiczneObjętość złoża: 0.4 m³ Powierzchnia cał. złoża: 125 m²
Pojemność zbiornikaCzynna: 2.5 m³ Całkowita: 2.8 m³
Dmuchawa HP 60 HiblowMoc: 51 Wat
Roczne zużycie energii220 kWh
Roczny koszt energii (przy założeniu ceny energii 0,50zł/kWh)110 zł
CENA BRUTTO8000 zł
ZESTAW UKŁADU DRENAŻOWEGO
Długość20 mb
CENA BRUTTO500 zł

Przydomowa oczyszczalnia biologiczna dla 5 osób z odprowadzeniem do poletka rozsączającego.

Poletko rozsączające jest najprostszym sposobem odprowadzenia wody pościekowej z oczyszczalni. Jest to podziemny układ perforowanych rur (drenów), których zadaniem jest równomierne rozprowadzanie wody pościekowej w gruncie . Najlepsze warunki dla tego rozwiązania, to grunt dobrze przepuszczalny (piaszczysty) i niski poziom lustra wód gruntowych.

Aby ułożyć rury drenażowe należy wykonać wykop o głębokości 1,3 m (liczone od rzędnej rurociągu doprowadzającego oczyszczone ścieki). Na całym dnie wykopu należy rozłożyć warstwę pospółki piaskowo-żwirowej o grubości 1m, a następnie warstwę żwiru płukanego we frakcji Φ=16÷32mm (grubość warstwy żwirowej: 0,2 m).

Na tak przyszykowanym podłożu układa się kolejno dreny z zachowaniem spadku 0,5% zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków, i przysypuje cienką warstwą żwirową do wysokości górnej krawędzi rur drenarskich (ok. 0,1 m), następnie całą powierzchnię poletka przykrywa się geowłókniną. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym i odtworzyć warstwę humusu

Zalecane materiały:

Oczyszczalnia Biologiczna 2500l typu BIO-HYBRYDA

Zestaw układu drenażowego(20mb)

Montaż instalacji

Pospółka piaskowo-żwirowa (25m3)

Żwir płukany (13 tony) 1560 zł

Rura Φ160 długość uzależniona od lokalizacji

Rura Φ110 długość uzależniona od lokalizacji